ישיבה לצעירים חיצים

ישיבת חיצים

BONUS ROUND x2

2,874,323

ORIGINAL GOAL ₪2,500,000

95% Of ₪3,000,000 BONUS GOAL

Success

This campaign completed successfully on

Thu, June 13, 2019 3 PM EDT

440

TEAMS

Sort By:

יהושע שרמן

83

Donors

292,654

OF 280,000 Raised

הרב אהרון כהן

29

Donors

288,924

OF 250,000 Raised

שני גלעד

138

Donors

153,410

OF 150,000 Raised

אריה גולדברגר

33

Donors

99,160

OF 100,000 Raised

מהון גלעד חור

9

Donors

51,010

OF 28,800 Raised

ימין עובד

20

Donors

46,640

יעקב עציון

17

Donors

43,792

OF 50,000 Raised

ברמסון דוד

24

Donors

40,600

OF 10,000 Raised

הרב אליעזר ושרה גלברד

52

Donors

39,454

OF 45,000 Raised

אריאל בן שטרית

3

Donors

37,560

OF 100,000 Raised