כוללי האברכים דחסידי צאנז בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

צאנז מתאחדת בתורתך

BONUS ROUND x1

8,418,603

ORIGINAL GOAL ₪8,000,000

102% Of ₪8,200,000 BONUS GOAL

1668

TEAMS

Sort By:

לשכת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ע"י הרב דוד רובינשטיין, והמשב"ק הרב אברהם דוד שכטר

38

Donors

2,372,363

הרב בערל שטמר & הרב הרשל רייכמן

37

Donors

373,695

OF 360,000 Raised

הרב אפרים רייך - פתח תקוה

46

Donors

106,432

OF 101,000 Raised

הרב יהודה מנחם פרל - בני ברק

20

Donors

97,038

OF 72,000 Raised

הרב גרשון יעקב ישראלי - ירושלים

31

Donors

76,757

OF 80,000 Raised

הרב מנחם מענדל רייך - פתח תקוה

42

Donors

62,251

OF 75,000 Raised

הרה''ג ר' בן ציון רייך - קרית צאנז נתניה

6

Donors

61,177

OF 52,000 Raised

הרב אהרן הופמן - ירושלים

136

Donors

60,990

OF 35,000 Raised

הגה''צ רבי מאיר משולם הלברשטאם

40

Donors

54,032

OF 30,000 Raised

הרב מרדכי זאב רוזנברג - אלעד

30

Donors

50,332

OF 52,000 Raised