כוללי האברכים דחסידי צאנז בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

צאנז מתאחדת בתורתך

The Redeeming Promise

The Sanzer Rebbe, the Shefa Chaim zy"a guaranteed us:

"I promise I will not forget your benevolence toward me and I will always pray on your behalf.

At any time you may need a salvation of any kind,

(donate to those establishments and charities that I have founded and toiled over in my lifetime. (From his holy will).


A minimum donation of 180 ILS

will entitle you to the merit of having your name and the names

of your family members mentioned at the gravesite of the holy Shefa Chaim zy"a

for many blessings and for your wishes to granted.


The Sar haTorah, the Shefa Chaim zy"a is

the one who laid the foundation for the great Torah world

that is Baruch Hashem continuing to blossom.

In his eyes there was nothing more meaningful than the expansive Torah institutions

that he established with his sweat and toil. His many Talmidim and Chassidim were oft to hear his absolute declaration:

Torah, Torah un nochamul Torah

1,004 אברכים בני עליה

אלף וארבע להבות אש תורניות שרבים מהם נבחנו אלפי דפי גפ"ת

עוד טרם יומם הראשון בכולל ורבים עוד יותר נודעים כתלמידי חכמים מופלגים,

יושבי על מדין וכאלה שאין להם בעולמם מלבד ד' אמות של תורה והלכה.

תורתם של האברכים היא אישון עינה ועורק ליבה המרכזי של צאנז, החסידות שהושתתה על התורה ולומדיה.

שר התורה, כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מצאנז זי"ע, בעל ה'שפע חיים',

הוא היה זה שהניח את התשתית לעולם התורני המופלא שרק מוסיף להתפתח וללבלב.

דבר בעולם לא שווה היה בעיניו כמוסדות התורה הענפים אותם ייסד בדם וביזע.

תלמידיו וחסידיו הרבים הורגלו לשמוע מפה קדשו את הקביעה האבסולוטית:

תורה תורה, און נאך - אמאל, תורה

(-תורה, תורה ושוב תורה) 

 

ההבטחה המושיעה

כ"ק מרן בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע:

אני מבטיח לכם, לא אשכח חסדכם מאיתי, ותמיד אמליץ עבורכם לטובה ולברכה,

ובכל עת שתצטרכו לאיזה ישועה תנדרו לאותם הצדקות שפעלתי בעבורם"...

(צוואת קדשו)


בתרומת 180 ₪ ומעלה

תינתן זכות מיוחדת לתורמים לשלוח את שמותיהם ואת שמות בני משפחותיהם

להזכיר על ציונו של הרבי הקדוש ה'שפע חיים' זי"ע, לפקודת ישועה ורחמים.

time remaining
2 d 12 h
14 m 57

Goal: ₪ 8,000,000

Bonus goal: ₪ 8,200,000

₪ 8,413,853

102%