אש התלמוד

אש התלמוד

BONUS ROUND x1

2,257,028

ORIGINAL GOAL ₪2,000,000

100% Of ₪2,250,000 BONUS GOAL

3493

Donors

Sort By

הג

הרב דורון גולד

50

לכבוד רה"י ר' אריאל וילנסקי שליט"א

בא

ברסקה אלחנן

20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס

בא

ברסקה אלחנן

50

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס

בא

ברסקה אלחנן

20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס

בא

ברסקה אלחנן

20

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס

בא

ברסקה אלחנן

25

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס

בא

ברסקה אלחנן

25

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס

בא

ברסקה אלחנן

50

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס

בא

ברסקה אלחנן

50

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס

בא

ברסקה אלחנן

100

באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס