ישיבת כולל אברכים בית יעקב

בית יעקב בת ים

BONUS ROUND x1

4,035,913

ORIGINAL GOAL ₪3,500,000

100% Of ₪4,000,000 BONUS GOAL

474

TEAMS

Sort By:

הרב רונן מגן

69

Donors

217,177

OF 101,000 Raised

ששון שי

15

Donors

180,412

OF 146,000 Raised

הרב יהונתן ענבה

18

Donors

100,140

OF 18,000 Raised

הרב עזרא שקלים

23

Donors

94,409

OF 104,000 Raised

הרב יאיר משה מאיר

41

Donors

80,281

בעילום שם

9

Donors

72,276

OF 72,000 Raised

הרה''ג דניאל אוחיון מנהל הת''ת

20

Donors

71,792

OF 45,000 Raised

הרב אורן דניאל

38

Donors

63,595

OF 18,000 Raised

הרב גדי קלדרון

66

Donors

62,322

OF 26,000 Raised

הרב שלום יצחקי

22

Donors

60,640

OF 36,000 Raised