ישיבת מעלות חיים

נותנים חיל

BONUS ROUND x1

1,007,327

ORIGINAL GOAL ₪700,000

100% Of ₪1,000,000 BONUS GOAL

287

TEAMS

Sort By:

מורינו ראש הישיבה שליט"א

125

Donors

193,238

OF 200,000 Raised

מורינו הרב שטרוכליץ שליט"א

52

Donors

44,183

OF 50,000 Raised

משפחת יכנס

18

Donors

38,470

OF 45,000 Raised

ישראל חי אזרזר

26

Donors

21,420

יהונתן אייזן

18

Donors

18,850

OF 23,000 Raised

יהודה פולישוק

7

Donors

14,685

OF 15,000 Raised

הרב מנחם הוכמן

26

Donors

14,588

OF 18,000 Raised

מורינו הרב קצנלבוגן שליט"א

19

Donors

14,050

OF 18,000 Raised

אריה מילר

12

Donors

13,591

OF 18,000 Raised

דוד בן גרשון

9

Donors

13,489

OF 18,000 Raised