כתר תורה

כתר התורה

BONUS ROUND x1

723,090

103% OF ORIGINAL GOAL ₪700,000

BONUS GOAL ₪780,000

116

TEAMS

Sort By:

ראש הישיבה הרה"ג דוד אילוז שליט"א ורעיתו תליט"א

86

Donors

106,254

OF 70,000 Raised

שיעור א'

92

Donors

47,526

OF 20,000 Raised

ר' פינחס ווקנין

24

Donors

46,485

OF 50,000 Raised

שיעור ב'

66

Donors

35,474

OF 20,000 Raised

זגורי אלון ומירב

5

Donors

30,400

OF 30,000 Raised

הרה''ג לוי הרוש

13

Donors

25,324

OF 21,000 Raised

הרב פנחס פיה ר''מ שיעור א'

58

Donors

23,349

OF 20,000 Raised

הרב יעקב אלחרר

29

Donors

22,000

OF 25,000 Raised

הרב נתנאל עמר ר''מ שיעור ב'

55

Donors

20,078

OF 20,000 Raised

הגב' חפצי בלמס

12

Donors

20,000

OF 25,000 Raised