גל עיני

גל עיני

BONUS ROUND x2

5,241,697

104% OF ORIGINAL GOAL ₪5,000,000

BONUS GOAL ₪5,500,000

Success

This campaign completed successfully on

Thu, June 13, 2019 3 PM EDT

333

TEAMS

Sort By:

איתיאל גלעדי

77

Donors

418,250

OF 72,000 Raised

אלימלך וייסבלום

21

Donors

222,200

OF 200,000 Raised

חנן הרבסט

11

Donors

151,886

OF 36,000 Raised

הרב משה גנוט

99

Donors

128,833

OF 108,000 Raised

גל עיני מדיה | אמרי שכנר

186

Donors

118,009

OF 28,000 Raised

הדסה קוצובייבסקי

15

Donors

117,504

OF 36,000 Raised

איל ואורה מימון

13

Donors

117,202

OF 108,000 Raised

ברק הס

12

Donors

97,066

OF 36,000 Raised

גלעד ואליטל הרמן

10

Donors

69,404

OF 14,400 Raised

ערן אביטל

16

Donors

68,984

OF 108,000 Raised