בית יעקב נווה יעקב

בניה לדורות

שעה לדורות
שעה לדורות

864

שעת חינוך תונצח לדורות על שמך - 36 שקל כפול 24 חודשים
יום לדורות
יום לדורות

2064

יום חינוך יונצח לדורות על שמך - 86 שקל כפול 24 חודשים
בת לדורות
בת לדורות

2880

חינוך בת יונצח לדורות על שמך- 120 שקל כפול 24 חודשים
כיתה לדורות
כיתה לדורות

24000

חינוך כיתה יונצח לדורות על שמך - 1000 שקל כפול 24 חודשים

FUNDS RAISED

1,192,664

119% OF ₪1,000,000 GOAL

175

TEAMS

Sort By:

הרב אלחנן מילר - בית מרן ראש הישיבה שליט"א

68

Donors

212,224

OF 100,000 Raised

הרב רפאל קרשינסקי שליט''א

74

Donors

41,115

OF 50,000 Raised

הרב יוסף שרגא מלין שליט''א

46

Donors

22,497

OF 30,000 Raised

הרב שלמה זלמן גרוסמן שליט''א

80

Donors

21,211

OF 20,000 Raised

הרב שמואל יעקב שפרלינג שליט''א

71

Donors

19,145

OF 15,000 Raised

הרב חיים ליינר שליט''א

61

Donors

18,289

OF 20,000 Raised

הרב יהושע פינסקי שליט''א

74

Donors

17,515

OF 9,000 Raised

הרב משה שמואל בריקמן שליט''א

56

Donors

16,835

OF 14,500 Raised

הרב אליהו הרבסט שליט''א

39

Donors

15,900

OF 15,000 Raised

הרב רפאל דוד ישינסקי שליט''א

45

Donors

15,720

OF 15,000 Raised