חיבורים- בית שאן והעמק

צו השעה-חיבורים

FUNDS RAISED

2,001,662

100% OF ₪2,000,000 GOAL

96

TEAMS

Sort By:

רה"י הרב שלמה שושן

54

Donors

476,964

OF 440,000 Raised

אורי וענת שושן

57

Donors

350,761

OF 298,000 Raised

יוני ותמר מיבסקי

38

Donors

95,881

OF 70,000 Raised

שי כץ

28

Donors

45,992

OF 36,000 Raised

אמיר פונדק

1

Donors

40,000

OF 72,000 Raised

הרב אהד אהרון ברוכי

35

Donors

39,710

OF 36,000 Raised

שרה זגורי

33

Donors

31,596

OF 72,000 Raised

הרב שובאל שושן

28

Donors

24,486

OF 54,000 Raised

שרה שושן

8

Donors

23,424

OF 25,200 Raised

הרב שריאל ויצמן

39

Donors

19,236

OF 28,000 Raised